HRDE
TUMAČENJE

 

Konsekutivno tumacenje

KONSEKUTIVNO TUMAČENJE

 

- tumač tijekom stanke govornika prevodi izgovoreni tekst u nekoliko rečenica

 

Konsekutivno tumačnje se primjenjuje na:

  • sudskim raspravama
  • poslovnim sastancima i pregovorima
  • sjednicama različitih vijeća i odbora (npr. nadzorni odbor)

SIMULTANO TUMAČENJE

 

- govoreni tekst se pomoću kabina i slušalica prevodi u stvarnom vremenu za sve sudionike

 

Najčešća primjena simultanog tumačenja:

  • na konferencijama
  • na stručnim kongresima
  • tijekom sudskih rasprava
Simultano tumacenje
: : EKVIVALENT : : vl. Darko Šorak : : Žiro račun: HR7524020061140141043 : :