HRDE
NAGRADE I NAKNADE ZA RAD STALNIH SUDSKIH TUMAČA

 

  • III. NAGRADE I NAKNADE TROŠKOVA ZA RAD STALNIH SUDSKIH TUMAČA


1. Naknade troškova
Članak 22.


Stalni sudski tumač ima pravo na naknade troškova koje je imao u svezi prevođenja.
Naknade obuhvaćaju:
– putne troškove,
– dnevnice,
– troškove za smještaj (noćenje).


...
2. Nagrada za rad tumača
Članak 26.


Pisani prijevodi obračunavaju se po normiranom retku od 50 znakova. Najmanja obračunska jedinica je jedna normirana kartica s 30 redaka. U obračun retka ulazi svaki otkucani znak (slovo, interpunkcija, formula, znakovlje).


Visina nagrade iznosi:


1. Za prijevod sa stranog jezika na hrvatski jezik i za prijevod s hrvatskog na strani jezik, za svaki redak 5,00 kuna bruto bez PDV-a;


2. Za prijevod znanstvenih, stručnih i tekstova s posebnim pismom (arapski, kineski, japanski i sl.) 7,50 kuna bruto po retku bez PDV-a;


3. Za prijevod s jednog na drugi strani jezik za svaki redak 5,00 kuna bruto bez PDV-a;


4. Za ovjeru teksta obračunava se 30% na cijenu obavljenog prijevoda;


5. Za hitan prijevod obračunava se 50% na cijenu obavljenog prijevoda.

 


Članak 27.


Za prevođenje izgovorenog teksta s hrvatskog na strani jezik i obratno, kao i s jednog stranog jezika na drugi, stalnom sudskom tumaču pripada nagrada u iznosu od 150,00 kuna bruto bez PDV-a za svaki započeti sat.


U vrijeme utrošeno za prevođenje računa se cjelokupno vrijeme provedeno od dolaska stalnog sudskog tumača u mjesto gdje se obavlja prevođenje do prestanka potrebe za njegovom prisutnošću.

 

: : EKVIVALENT : : vl. Darko Šorak : : Žiro račun: HR7524020061140141043 : :