HRDE
 

Darko Šorak

Darko Šorak

Martina Bajčić

Martina Bajčić

 

Radno iskustvo

 • 2008. samostalni prevoditelj i turistički vodič, vl. obrta za prevođenje i turizam EKVIVALENT
 • 2008. imenovan stalnim sudskim tumačem za njemački jezik
 • 2007. turistički vodič i predstavnik: Olivari d.o.o. Malinska
 • 2004. prevođenje: Osteuropa Zentrum e.V. Berlin
 • 2003.-2004. prevođenje: projekt Hypo Alpe Adria Headquarter u Zagrebu, Alpe Adria Investments d.o.o. za Ri Isa d.o.o. Rijeka
 • 2003., 2005. turistički vodič, LIT Malinska

Obrazovanje

 • 2010. poslijediplomski stručni studij Prava europskih integracija na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci
 • diplomirao na Filozofskom fakultetu u Rijeci: prof. njemačkog jezika i književnosti te informatike
 • 2005. boravak na Sveučilištu Humboldt u Berlinu - stipendija DAAD-a za izradu diplomskog rada
 • 2004. studij na Sveučilištu Humboldt u Berlinu - stipendist Copernicus e.V. Berlina
 • Gimnazija Andrije Mohorovičića Rijeka - prirodoslovno-matematički smjer
 • osnovna škola u N. Gradiški, Leonbergu (SR Njemačka) i Rijeci

Radno iskustvo

 • 2008. znanstveni novak na Pravnom fakultetu u Rijeci na katedri za strane jezike (projekt Strategije prevođenja pravne stečevine EU)
 • 2007. imenovana stalnim sudskim tumačem za njemački i engleski jezik
 • 2007.-2008. Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja; Tempus tečaj "Deutsch für Juristen" na Pravnom fakultetu u Zagrebu
 • 2006. prof. njemačkog jezika: Klasična salezijanska gimnazija Rijeka
 • 2004.-2007. prevođenje: Übersetzungsbüro KUSA GmbH

 

Obrazovanje

 • 2010. poslijediplomski stručni studij Prava europskih integracija na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci
 • 2008./2009. poslijediplomski doktorski studij lingvistike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu
 • 2008. "Summer Language and Law Institute" na Case Western Reserve Universitiy School of Law, Cleveland, Ohio
 • diplomirala na Filozofskom fakultetu u Rijeci: prof. njemačkog i engleskog jezika i književnosti
 • Gimnazija Andrije Mohorovičića Rijeka - opći smjer
 • osnovna škola u Rijeci
: : EKVIVALENT : : vl. Darko Šorak : : Žiro račun: HR7524020061140141043 : :