HRDE
JEZIČNE PACKE SU DUGOROČNO SKUPLJE OD KVALITETNOG PRIJEVODA

Paleta naših usluga uključuje i stilsku i jezičnu provjeru Vaših tekstova.

Pogreške u vlastitim tekstovima je uglavnom teško uočiti. Uspijete li ipak pronaći pravopisne ili stilske manjkavosti, još uvijek niste potpuno sigurni jesu li namjeravane korekture ispravne. Budući da je namjena teksta nekoga uvjeriti, u takvim je slučajevima preporučljivo dati ga na korekturu i lekturu.

 

Korektura i lektura

 

KOREKTURA
LEKTURA
provjerava se i ispravlja pravopis, gramatika, interpunkcija, rečenični ustroj i morfologija
uključuje iste postupke kao i korektura uz dodatne stilske i sadržajne provjere (ispravan odabir riječi, razumljivost, sadržajna konzistentnost itd.)
: : EKVIVALENT : : vl. Darko Šorak : : Žiro račun: HR7524020061140141043 : :