HRDE
JEZIČNE KOMBINACIJE

 

Babilon nekada

HRVATSKI <—> NJEMAČKI

 

HRVATSKI <—> ENGLESKI

 

HRVATSKI <—> TALIJANSKI

 

HRVATSKI <—> SLOVENSKI

 

HRVATSKI <—> SRPSKI

 

HRVATSKI <—> BOSANSKI

 

NJEMAČKI <—> ENGLESKI

 

ENGLESKI <—> TALIJANSKI

Babilon danas
: : EKVIVALENT : : vl. Darko Šorak : : Žiro račun: HR7524020061140141043 : :